Španielsko je jednou z najpopulárnejších turistických destinácií na svete. Turistický priemysel predstavuje významnú časť španielskej ekonomiky a ponúka mnoho príležitostí na investície, najmä v oblastiach ako sú hotely, reštaurácie ale aj nehnuteľnosti.

Španielsko sa stalo za posledné roky vyhľadávanou destináciou pre nákup nehnuteľností, hlavne v pobrežných oblastiach. Samozrejme prvenstvo si zachovávajú oblasti, ktoré sú rozvinuté s dostatkom pracovných miest ako sú Madrid, Barcelona, Valencia a Malaga. Podľa údajov Španielskej asociácie pre nehnuteľnosti (Asociación Española de Análisis de Valor – AEV) sa v roku 2021 ceny nehnuteľností v Španielsku zvýšili o 8,1 % v porovnaní s rokom 2020.

Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je dostatočne rozvinutý a ponúka stále dobrú investíciu. Ceny nehnuteľností sa však môžu výrazne líšiť v závislosti od regiónu a lokality, konkrétneho mesta ale aj od kvality výstavby. Niektoré oblasti stále ponúkajú relatívne cenovo dostupné nehnuteľnosti, zatiaľ čo v iných „populárnych “oblastiach môžu byť ceny veľmi vysoké. Ceny za nehnuteľnosti pri mori v oblastiach ako je Torrevieja, Alicante, Orihuela a iné sú však stále veľmi zaujímavé.

Dopyt po nehnuteľnostiach v Španielsku z roka na rok rastie, nakoľko množstvo ľudí z celého sveta vyhľadáva pobrežné nehnuteľnosti pre svoj druhý domov. A to z dôvodu stabilného počasia, kvalitnej stredomorskej stravy, dôležitý je tu i dostatok slnečných dní a možnosti športovať a hýbať sa celý rok.

Pohyb tu patrí k neodmysliteľnej časti spôsobu života. Popri mori vidíte každý deň množstvo ľudí, ktorí si tu robia dlhé prechádzky. Golf tu nie je považovaný ako vymoženosť bohatých ľudí. Mnoho seniorov má členské práve v golfových kluboch. Nádherné historické miesta ale aj národné parky priam volajú po objavovaní a návšteve. Krásne široké piesočné pláže zase po oddychu a relaxe pri mori s nabíjaním sa slnečných lúčov.

Na prechádzkach už nepočujete len miestnych Španielov, ale množstvo Angličanov, Nemcov, Poliakov, Čechov aj Slovákov. Množstvo ľudí, hlavne seniorov si vyberá túto destináciu, pretože zdravotná starostlivosť je tu na dobrej úrovni, nepotrebujú toľko míňať za energie na vykurovanie s pocitom, že pri mori a na slnku sa im žije zdravšie. Ceny potravín v reštauráciách sa približujú cenám v našich hlavných mestách.

Je však určite potrebné počítať s daňami a poplatkami, ktoré sa viažu k danej nehnuteľnosti či už máte samostatný dom, apartmán alebo nehnuteľnosť v rezidenčnej urbanizácii.

Spomenieme len niektoré, napríklad Daň z nehnuteľnosti v Španielsku sa nazýva Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Je to miestna daň, ktorú vyberajú obce na základe hodnoty nehnuteľnosti. Každá obec v Španielsku môže stanoviť vlastné sadzby dane, a preto sa môžu líšiť v závislosti od miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Sadzba dane z nehnuteľností sa vypočíta ako percentuálny podiel hodnoty nehnuteľnosti. Tento percentuálny podiel sa určuje na základe tzv. „katastrálnej hodnoty“ (valor catastral) nehnuteľnosti, ktorú stanovuje daňový úrad. Obvykle sa sadzby pohybujú medzi 0,4% a 1,1% katastrálnej hodnoty. Okrem toho je možné, že na nehnuteľnosť sa vzťahujú aj iné miestne dane, napríklad daň z odpadov (Impuesto sobre el Tratamiento de Residuos), ktorá sa zvyčajne stanovuje ako pevná suma ročne.

Samozrejme každá nehnuteľnosť má svoje špecifiká a radi vám k nej poskytneme kompletné informácie.

 

Prosím kontaktujte nášho špecialistu pre Španielsko

[email protected]

[email protected]

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;