Od 31. 3. 2024 sa Rumunsko a Bulharsko pripojí k schengenskej zóne, ktorá umožňuje voľný pohyb medzi členskými štátmi pre 400 miliónov občanov.
Tieto dve krajiny sú členmi Európskej únie už od roku 2007, ale keďže neboli súčasťou bezhraničnej oblasti, cestujúci sa museli vždy pri vstupe do krajiny preukázať občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Od 31. marca 2024 sa hraničné kontroly pre tieto dve krajiny zjednodušia.

Letecká a námorná doprava
Cestujúci, ktorí prilietajú letecky alebo po mori z iných krajín schengenského priestoru, už nebudú musieť pri prílete ukazovať svoje občianske preukazy, respektíve cestovné pasy. To znamená, že cestujúci na letoch, výletných plavbách a trajektoch nebudú podliehať kontrolám.
Táto skutočnosť poteší predovšetkým majiteľov rezidenčných nehnuteľností pri Čiernom mori, ktorí pravidelne a často cestujú letecky, budú totižto rýchlejšie odbavení.

Obe ministerstvá vnútra Bulharska aj Rumunska už v decembri oznámili, že niektoré hraničné kontroly budú medzi krajinami zrušené.

Ako to bude keď cestujete do krajiny autom?
Ak však cestujete autom alebo prichádzate vlakom alebo autobusom do Rumunska a Bulharska, stále budete musieť mať pri sebe preukaz totožnosti, pretože pravidlá upravujúce pozemné hranice ešte neboli stanovené. Dôvodom je právo veta zo strany Rakúska, to sa obáva nárastu nekontrolovateľnej migrácie. Z tohto dôvodu sa bude musieť urobiť po určitom skúšobnom čase ďalšie rozhodnutie, ktoré bude aj k tomuto poslednému kroku smerovať. „Bude potrebné prijať nové rozhodnutie, aby sa stanovil dátum zrušenia kontrol na pozemných hraniciach,“ uvádza Európska rada na svojej webovej stránke.

O Schengenskom priestore

Schengenský priestor bez Rumunska a Bulharska zahŕňa 27 štátov. Dvadsaťtri patrí do EÚ a štyri sú pridružené štáty Európskeho združenia voľného obchodu: Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.
Najnovšou krajinou, ktorá vstúpila do schengenského priestoru, bolo Chorvátsko v roku 2022. Od 1.1.2023 sme do tejto obľúbenej krajiny cestovali bez nutnosti sa preukazovať na hraničných kontrolách a už s novou menou euro.
Schengenský priestor vznikol v roku 1995 po podpísaní Schengenskej dohody o 10 rokov skôr medzi piatimi členskými štátmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva: Nemeckom, Belgickom, Francúzskom, Luxemburskom a Holandskom. Až do rozšírenia v roku 2007 nasledovalo niekoľko ďalších dohôd, ktoré začlenili deväť ďalších krajín do priestoru voľného pohybu.
Cestujúcim bez občianstva v EÚ sa odporúča pamätať na to, že pobyty v Bulharsku a Rumunsku sa započítavajú do času stráveného v schengenskom priestore, ktorý nemôže byť dlhší ako 90 dní za 180 dní.

Zdroj: https://www.euronews.com/travel/2024/01/20/romania-and-bulgaria-will-enter-the-schengen-zone-in-2024-what-will-change-for-travellers

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;