Energetický certifikát je dokument vydaný a vytvorený oprávnenou osobou na základe údajov získaných pri energetickom audite. Certifikát zobrazuje energetické vlastnosti budovy a obsahuje ďalší predpísaný obsah.

Účelom energetického certifikátu je poskytnúť vlastníkom, kupujúcim a užívateľom budov informácie o energetických vlastnostiach budovy, spotrebe energie a prípadných návrhoch na jej zníženie alebo zlepšenie celkových energetických vlastností. Zavedenie systému energetickej certifikácie je povinnosťou prevzatou v nadväznosti na zastrešujúce smernice EÚ o energetických vlastnostiach budov.

Každý vydaný energetický certifikát je evidovaný v registri Ministerstva výstavby a územného plánovania Chorvátskej republiky.

Súkromní vlastníci potrebujú energetický certifikát pre všetky budovy, byty a prevádzkové priestory v budove väčšej ako 50 m2 (to znamená že aj pre byty menšie ako 50 m2 v budove väčšej ako 50 m2, čo je 99 % bytových domov).

Energetický certifikát je potrebný vydokladovať, ak sa budova alebo časť budovy predáva.

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;