Rozmýšľate nad kúpou nehnuteľnosti pri mori v inej členskej krajine EÚ a neviete ako dlho v nej môžete zostať nepretržite žiť? Aké sú pri dlhšom pobyte vaše práva na takýto pobyt? Prinesie vám vlastníctvo nehnuteľnosti v EÚ aj nejaké výhody? Existujú určité pravidlá týkajúce sa trvania vášho pobytu v inej krajine EÚ. V tomto článku sa pozrieme na to, ako dlho môžete legálne pobývať v inej členskej krajine EÚ a aké sú vaše výhody pokiaľ tu vlastníte svoju nehnuteľnosť.

V Európskej únii (EÚ) máte ako občan právo voľne cestovať a pobývať v iných členských krajinách. To znamená, že máte možnosť presťahovať sa, kúpiť si svoju nehnuteľnosť, pracovať alebo študovať v inej krajine EÚ bez väčších obmedzení. Určite ste už počuli o niekom, kto si kúpil svoju nehnuteľnosť v Bulharsku, Chorvátsku alebo trvale žije v maďarských či rakúskych pohraničných obciach. Dnes je už bežné, že študenti vysokých škôl študujú v Škandinávii, Holandsku a najčastejšie u susedov v Českej republike. Voľný pohyb v rámci členských štátov EÚ nám upravuje Smernica 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci EÚ. Každá členská krajina EÚ má aj svoje špecifiká, všeobecne sú stanovené tieto kritériá pre pobyt:

1. Krátkodobý pobyt (3 mesiace alebo do 90 dní): Ak ste občanom EÚ, môžete voľne cestovať a pobývať v inej krajine EÚ počas obdobia do 90 dní bez akejkoľvek špeciálnej vízovej povinnosti. Tento typ pobytu sa týka turistov, návštev rodiny, služobných ciest alebo krátkodobého štúdia. Počas týchto 90 dní máte právo na voľný pohyb, prácu v zamestnaní alebo podnikanie na voľnej nohe.

Pokiaľ v danej krajine vlastníte nehnuteľnosť, máte právo na voľný pohyb: Vlastníctvo nehnuteľnosti v inej krajine EÚ vám dáva právo na voľný pohyb a pobyt v tejto krajine. Môžete tam žiť a využívať svoju nehnuteľnosť bez nutnosti žiadania o povolenie na pobyt.

2. Dlhodobý pobyt (nad 90 dní): Ak plánujete zostať v inej krajine EÚ dlhšie ako 90 dní a nevlastníte tu nehnuteľnosť, existujú určité formality, ktoré musíte splniť. Väčšina krajín EÚ vyžaduje, aby ste sa registrovali v miestnom úrade pre cudzincov a požiadali o povolenie na dlhodobý pobyt. Toto povolenie vám môže umožniť pracovať, študovať alebo žiť v danej krajine počas určitého obdobia. Zvyčajne sa toto povolenie dáva na 5 rokov.

3. Ako vlastník nehnuteľnosti môžete požiadať aj o Trvalý pobyt: V niektorých prípadoch vlastníctvo nehnuteľnosti môže byť krok bližšie k získaniu trvalého pobytu v danej krajine. Po určitom čase trvania vášho pobytu v nej, ktorý sa zvyčajne pohybuje od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov, môžete mať nárok na trvalý pobytový status. Tento status vám umožňuje zostať v krajine na neurčito a s rovnakými právami ako miestny obyvateľ.

Podmienky na získanie trvalého pobytu sa môžu líšiť v závislosti od krajiny EÚ, ale zvyčajne sa požaduje dlhodobý a nepretržitý pobyt v danej krajine, byť majiteľom alebo nájomcom s nájomnou zmluvou, mať uhradené zdravotné poistenie a určitý obnos financií na vašom účte. Napríklad, musíte mať platné cestovné doklady, zdravotné poistenie a finančné prostriedky na pokrytie vašich nákladov počas pobytu.

Celkovo platí, že ako občan EÚ s vlastníctvom nehnuteľnosti v inej krajine EÚ máte isté výhody a práva týkajúce sa vášho pobytu v danej krajine.
Ako majiteľ nehnuteľnosti máte povinnosť platiť v danej krajine miestne dane a dodržiavať zákony: Okrem právnych predpisov týkajúcich sa pobytu môžu existovať aj dane a ďalšie zákony, ktoré ovplyvňujú vlastníctvo nehnuteľnosti. Napríklad, povinnosť platiť ročnú daň z nehnuteľnosti alebo miestne poplatky.

Je dôležité poznamenať, že aj keď máte právo na voľný pohyb a pobyt v inej krajine EÚ, stále musíte dodržiavať miestne zákony a predpisy, ktoré určuje daný európsky členský štát.

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;