Tak ako ste u nás zaregistrovaný pod vašim Rodným číslom, bude vám v Bulharsku vydané osobné identifikačné číslo – BULSTAT.

 

Pri kúpe nehnuteľnosti v Bulharsku sa stretnete s tým, že okrem Notárskej Zápisnice, ktorá slúži ako náš List vlastníctva dostanete od nás aj vydané číslo Bulstat. To sa vydáva každej osobne, ktorá je uvedená na Notárskej zápisnici.

Po dokončení kúpneho procesu a vystavení Notárskej zápisnice sa noví majitelia musia zaregistrovať v Registračnej agentúre podľa zákona o registroch Bulstat.
Táto zákonná povinnosť musí byť splnená do 7 pracovných dní od dátumu prevodu vlastníckych práv na vás, ktorá prebehla u notára, inak sa platia pokuty od 350 Eur vyššie.

Číslo Bulstat je preto veľmi dôležité vybaviť včas a uchovať si ho, nakoľko s ním budete každý rok platiť dane.
Naša realitná kancelária prihlásenie a vydanie čísla Bulstat vykonáva pomocou Plnej moci, ktorú ste udelili advokátovi, ktorý vás v celom procese kúpy nehnuteľnosti na diaľku zastupoval. Netreba teda pre to nič urobiť, registráciu a Bulstat číslo vybavíme za vás.

Dôvodom, prečo je registrácia Bulstat potrebná, je skutočnosť, že nie je možné v Bulharsku identifikovať zahraničné fyzické osoby, ktoré nemajú v krajine trvalý pobyt. Podľa bulharských zákonov musí každý vlastník nehnuteľnosti priznať svoj nadobudnutý majetok, aby z neho mohol odvádzať dane. Na tento účel majiteľ nehnuteľnosti potrebuje identifikáciu v Bulharsku.

Číslo Bulstat poskytuje túto identifikáciu a umožňuje platiť všetky dane či už ide o Dane z predaja nehnuteľnosti, ročnú Daň z nehnuteľnosti a tiež Daň zo zisku v prípade nasledujúceho predaja, pokiaľ nehnuteľnosť predávate skôr ako za 3 roky od nadobudnutia.

Dôležité je tiež poznamenať, že pokiaľ vlastníte aj viac nehnuteľností v Bulharsku, všetky sú v nadobudnutom pomere registrované len pod týmto jedným číslom Bulstat.

 

Ako a kde môžem uhradiť Daň z nehnuteľnosti

 

Prvý rok vlastníctva vašej nehnuteľnosti ste oslobodení od platenia dane, avšak je potrebné si to overiť či daň v danom kalendárnom roku uhradil predchádzajúci majiteľ. Našim klientom túto kontrolu robíme. Potom je potrebné ju uhrádzať v každom ďalšom kalendárnom roku.
Ročná daň z nehnuteľností sa líši podľa oblasti, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Spravidla to vychádza 0,01 % – 0,45 %.
Ročnú daň je možné uhradiť v zmenárňach a stánkoch Easy Pay a to kedykoľvek počas celého kalendárneho roka. Môže to za vás uhradiť aj cudzia osoba, stačí ak sa preukáže práve vašim číslom Bulstat.

Kde všade sú tieto stánky EasyPay nájdete v tomto linku: https://www.easypay.bg/site/en/?p=offices_list

V stánku EasyPay na základe vášho čísla Bulstat vám výšku úhrady dane povedia, netreba teda podávať žiadne Daňové priznanie.

Čo sa dá všetko platiť v okienkach Easypay: účty za energie (elektrina, voda, kúrenie, mobil, internet atď…) môžete ich zaplatiť v ktorejkoľvek z pobočiek EasyPay.

Dane sú nízke a jednoducho a pohodlne sa platia a to kedykoľvek počas daného kalendárneho roka. Celý proces je veľmi jednoduchý, čo poviete ? 🙂

top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐
NARKS 2019 MMCEPI 2023
;